събота, 12 март 2011 г.

Е-маркетинг: Речник

A

ad - Реклама, съкратено от английската дума advertisement.

affiliate program - Комисионерска програма, при която даден сайт поставя банер или линк към друг сайт, като по този начин доставя потребителски трафик и печели процент от продажбите.

audience profile - Профил на аудиторията, който показва какви са характеристиките на посетителите на даден сайт, например тяхната възраст, пол, образование, местоживеене, доход, интереси и други.

autoresponder - Автоматичен отговор на изпратен и-мейл с предварително зададено съдържание. Обикновено се използва, когато получателят няма възможност веднага да прочете пощата си.

B

banner - Банерът е най-популярната форма на реклама в Интернет и представлява графично изображение, което е поставено на една уеб страница и препраща посетителите към друга. Съществуват статични банери и анимирани, например Flash и GIF. Банерите се отличават по формата и размерите си - квадратни, правоъгълни, хоризонтални, вертикални и т.н.

banner standarts - Международни стандарти за размерите на банерите, утвърдени от IAB. Банерите са с определени фиксирани размери, използвани от всички издатели и медийни агенции, например 300 x 250, 468 x 60, 728 x 90 пиксела и др.

BCC (Blind carbon copy) - При писане на и-мейл, може да се изпрати копие до трето лице без основния получател да вижда това.

bookmark - Функция в програмата за разглеждане на уеб сайтове, която позволява запомнянето на точно определен адрес (URL) в Интернет. Съществуват и сайтове, които съхраняват множество адреси, запаметени от потребителите, например delicious.com.

browser - Компютърна програма, използвана от потребителя за разглеждане на Интернет страници. Популярни браузъри са Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari и др.

byte - Основна единица за информация - един байт се състои от 8 бита и в него може да се съхрани стойност от 0 до 255.

C

cache - Временно съхраняване на данни за последно прегледаните Интернет страници в паметта на компютъра или на твърдия диск. Съхраняването се прави с цел по-бързо зареждане на страниците и оптимизиране на процесите на сървъра.

ccTLD (country code Top-Level Domain) - Домейни от първо ниво, които се използват от потребителите от определена държава или регион, например .bg (България), .ca (Канада), .dе (Германия), .fr (Франция) и т.н. Всеки национален домейн има собствени правила и условия за регистрация.

click - Натискане с мишката върху текстов линк, изображение, банер или друга рекламна форма в даден уеб сайт.

cookies - Набор от данни за посещението на даден сайт, които се съхраняват в компютъра на посетителя и служат за разпознаването му или целенасоченото представяне на информация.

CPA (Cost per action) - Цената, която даден рекламодател заплаща за придобиване на нов клиент или след извършване на определено действие от страна на посетителя, например регистрация на акаунт, абонамент за бюлетин и др.

CPC (Cost per click) - Цената, която даден рекламодател заплаща за единичен клик върху негова рекламна форма.

CPM (Cost per mille) - Цената, която даден рекламодател заплаща за 1000 показвания на негова рекламна форма. Този тип ценообразуване се използва предимно при банерите.

CPS (Cost per sale) - Цената, която даден рекламодател заплаща за постигане на продажба.

CPV (Cost per visitor) - Цената, която даден рекламодател заплаща за реален посетител.

CTA (Click through action) - Брой респонденти, извършили желаното от рекламодателя действие към брой показвания на рекламната форма.

CTR (Click through ratio) - Съотношение в проценти между броя показвания на рекламната форма и броя кликвания върху нея.

D

dead link - Връзка към Интернет страница, която не съществува. В този случай потребителят вижда страница с грешка 404.

domain name - Домейнът е запазено име в Интернет. Популярни домейни са .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .bg и др.

DPI (dots per inch) - Стойност, която определя гъстотата на цветните точки в един инч, изграждащи всяко растерно изображение. При по-големи стойности качеството на изображението е по-високо.

E

encoding - Кодиране на Интернет страница, което представлява кодова таблица за разпознаване на използваните в страницата символи и езици. Популярно кодиране е UTF-8, което е универсално и може да показва всички езици правилно, дори китайския и арабския.

F

flash - Технология за създаване и възпроизвеждане на анимации и звук към интерактивно съдържание. Използва се за изработка на банери, игри и различни мултимедийни елементи на даден уеб сайт.

floating ads - Рекламен формат, подобен на банер, който се появява за няколко секунди в основния екран на браузера, върху останалото съдържание на сайта, след което изчезва.

frequency - Брой показвания на дадена рекламна форма за определен период от време. Честотата може да се използва за заявяване на процент от общите показвания на дадена рекламна позиция.

G

GIF (Graphic interchange format) - Графичен файлов формат, който се използва активно в Интернет. Повечето изображения и картинки из сайтовете са именно в този формат.

gTLD (generic Top-Level Domain) - Общи популярни домейн имена – .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .co.uk и др.

H

home page - Всеки Интернет сайт има начална страница, наричана още главна или входна. Тя представлява своеобразен център на информацията и обикновено е записана във файл с име index.html или index.php.

host name - Име на сървър в Интернет, където физически са разположени страниците на даден сайт и така са видими за всички потребители на глобалната мрежа.

HTML (Hypertext Markup Language) - Един от най-популярните програмни езици за създаване на Интернет страници и приложения.

HTTP (Hypertext Trasnfer Protocol) - Най-популярният протокол за трансфер на данни и изображения в Интернет. Обикновено всеки сайт може да бъде разглеждан с поставянето на http:// пред името на домейна.

I

impression - Импресията е еднократно показване на дадена рекламна форма пред потребителя. Банерите се заявяват от рекламодателите за определен брой импресии.

interstitial ads - Това са реклами, които се показват между две страници от съдържанието на даден сайт. Известни са още като transition ads, intermediation ads, splash pages и flash pages. Този тип рекламна форма обикновено е нежелан от потребителите, защото нарушава свободата им на потребяване на съдържанието.

IP address - 12 цифров уникален код, с който се обозначава всяко устройство (сървър, компютър, мобилен апарат), свързано в локална мрежа или към Интернет.

ISP (Internet Service Provider) - Доставчик на Интернет услуги на крайните потребители, най-често достъп до онлайн ресурси, електронна поща и др. Доставчиците работят според собствени правила и тарифи.

J

Java - Език за програмиране, позволяващ вграждане на динамични елементи в Интернет страниците.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Един от най-популярните файлови формати в Интернет, използван най-вече за представяне на снимки и изображения.

K

KB - Килобайт, равен на 1024 байта. С тази стойност се обозначава размера на файловете, както в Интернет, така и на локалния компютър в офиса или в дома.

L

link - Хипервръзка от една Интернет страница към друга или към съдържание в същата страница. Целият Интернет се състои от линкове между документите и сайтовете.

log file - Файл на сървъра, който записва всяко влизане в системата и зареждане на страници, изображения и др. Този файл дава полезна информация за общия брой посетители и времето, което са прекарали на сайта.

login - Вход в система или Интернет сайт, предлагащи информация с лимитиран достъп. Този вход изисква регистрация и се извършва с потребителско име и парола.

M

media mix - Комбинацията от всички медийни и комуникационни канали, които са заложени в дадена рекламна кампания и се използват заедно за достигане на целите на медийния план.

O

opt-in e-mail - Списък с и-мейл адреси, които потребителите доброволно предоставят с цел да се абонират за бюлетини или комерсиални и-мейли по теми, които ги интересуват. Тези списъци се използват от и-мейл маркетинга при изпращането на промоционални оферти и други целенасочени съобщения.

P

page view - Преглед на избрана Интернет страница при заявка от даден потребител. Използва се и като общ брой страници, прегледани от всички посетители на даден сайт.

peering - Високоскоростна Интернет връзка между Интернет доставчици с цел обслужване на голям пренос на данни.

pixel - Точка от екрана на монитора, която се използва за описване на размера на графични елементи или обособени секции от даден сайт, банери и други рекламни форми.

plug-in - Програмно приложение, което се добавя към браузъра, за да увеличи неговите възможности. Най-популярни са Media Player, Shockwave Player, Macromedia Flash, Live Audio и др.

pop-up - Отваряне на нов прозорец от браузъра на потребителя с цел показване на конкретно съдържание, обикновено реклама. Този приом е нежелан от потребителите и губи своята популарност.

POP3 - Протокол за получаване на електронна поща към програма като Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora, Mozilla Thunderbird и др.

printer friendly version - Версия на дадена Интернет страницата, която е оптимизирана и готова за отпечатване, т.е. не включва големи изображения, навигация на сайта и други излишни елементи.

R

RealAudio - Софтуерен продукт, който позволява стартирането на медийни файлове при заявка от страна на потребителя без самите файлове да са свалени локално. Това се случва чрез използването на специални кодеци за пренос на аудио и видео в Интернет.

rich media - Технология за създаване на богати мултимедийни приложения и рекламни форми, включващи звук, анимация и други динамични елементи.

rotation - Ротацията представлява система за поместване и показване на няколко банера на определена позиция в даден уеб сайт. Ако дадената позиция може да обслужи 100% показвания на избрана рекламна форма, то рекламодателят може да заяви например 25% или 50% от тези показвания, като оставащите проценти се разпределят между другите рекламодатели.

RSS (Rich Site Summary) - Формат, който позволява публикуване на обновена информация от един сайт в друг или теглене на конкретни заглавия и текстове в софтуерен агрегатор за четене на RSS. Този формат е изключително полезен за потребителите, защото им позволява да преглеждат обновената информация без да посещават самия сайт.

S

screensaver - Програма, която показва анимирани графики и звук на екрана на компютъра или на мобилния телефон, когато те не са ползвани от известно време.

scroll - Придвижване нагоре/надолу/наляво/надясно из съдържанието на дадена Интернет страницата, което излиза от рамките на видимата част на екрана.

scroll bar - Функционални ленти в десния и долния край на прозореца на браузъра, които позволяват придвижване из съдържанието на страницата, останало извън рамките на екрана. Обикновено страниците се приплъзгват надолу/нагоре.

search engine - Интернет търсачка, която събира и съхранява множество данни с адреси на уеб сайтове и тяхното съдържание в собсвена база данни. При търсене на информация по ключова дума търсачката може много бързо да извади релевантни резултати. Примери за такива търсачки са Google, Yahoo!, MSN, Altavista и др.

server - Главен компютър в локална мрежа или в Интернет, който съхранява разнообразни данни за Интернет сайтове и друга полезна информация, видими при заявка от крайните потребители.

skyscraper - Небостъргачът е популярен и ефективен вертикален банер с размери 120 х 600 или 160 х 600 пиксела. Съществува и във вариант малък небостъргач - 120 х 240 пиксела.

spam - Електронно съобщение, изпратено едновременно до голям брой потребители с рекламна или друга търговска цел, без съгласието на получателите и съответно възприето като негативна и нежелана комуникация.

spider/crawler - Програмен продукт, който автоматично обхожда всички адреси в Интернет (URLs) и индексира информацията в тях, след което я подава към базата данни на търсачките като Google, Yahoo! и MSN. Те я анализират и подреждат в своите индекси според собствени правила и критерии за важност.

splash screen/page - Въвеждаща страница на даден уеб сайт, която предхожда началната и е създадена с цел да грабне вниманието на потребителя. Обикновено съдържа интродукция или реклами.

statistics - Статистиката съдържа всички данни от провеждането на дадена рекламна кампания като например общия брой импресии на банерите и кликвания вурху тях, на база на които може да се направи анализ за успеваемостта на кампанията. В реално време могат да се следят дори текущите CTR, CPC, CPA, както и най-ефективните медийни канали.

streaming - Технология, чрез която се разпространява аудио и видео от даден сървър към компютъра на потребителя, без необходимост от сваляне на файлове.

Т

targeting - Набор от правила и практики, чрез които се подбира определена желана аудитория, пред която се показват рекламните форми от дадена онлайн кампания. Таргетирането може да бъде както по демографски фактор, например пол, възраст, така и по географко местоположение, например град, държава, регион.

U

unique visitor - Основен критерий за популярността на даден уеб сайт. За уникален потребител се счита всеки, който прегледа вендъж сайта в рамките на 24 часа, седмица или месец. Всяко следващо посещение на същия потребител (от същия компютър, IP адрес) в конкретния период от време не се отчита.

URL (Uniform Resource Locator) - Уникален адрес в Интернет, чрез който потребителите достигат до определени уеб сайтове и техните ресурси. Адресът съдържа както използвания протокол за пренос на данни, така и името на домейна и конкретния файл за преглеждане.

user friendly - Понятие за информационна и графична среда, съобразена и улесняваща потребителя - "приятелски" настроена към неговите познания, намерения и потребности.

V

viral marketing - Вирусният маркетинг използва техники, чрез които се прониква във вече съществуващи и утвърдени социални мрежи с цел увеличаване на продажбите и постигане на други маркетингови цели. Нарича се вирусен, защото процесите на разпространение на информацията са аналогични на компютърните вируси.

W

web page - Уеб страницата е част от съдържанието на даден Интернет сайт. Всеки сайт може да разполага с неограничен брой страници. Важното е те да са умело подредени и информативни.

website - Уеб сайтът представлява сбор от уеб страници, свързани помежду си с хипервръзки, обединени от общ дизайн и оформящи обща информационна архитектура.

website traffic - Размерът на данни, изпратени и получени от посетителите на даден уеб сайт. Използва се и за броя уникални посетители, които са прегледали сайта в рамките на определен период от време, например дневно, седмично и месечно.

www (World Wide Web) - Световната Интернет мрежа, в която всеки уеб сайт има собствен уникален адрес. Почти всички сайтове могат да бъдат преглеждани както с www пред името на домейна, така и без, например www.google.com и google.com.